Jelátviteli folyamatok sejt- és molekuláris biológiája - Tagok

Név Tud. fokozat Beosztás Munkahely
Bakó Éva Ph.D. egyetemi adjunktus
Farkas Ilona Ph.D. egyetemi docens
Fehér Zsigmond Ph.D. (kandidátus) egyetemi docens
Guttmann András DSc kutatóprofesszor
Haskó György Ph.D. associate professor
Hegedűs Csaba Ph.D. egyetemi adjunktus
Juhász Tamás Ph.D. egyetemi adjunktus
Kókai Endre Ph.D. egyetemi tanársegéd
Lontay Beáta Ph.D. egyetemi adjunktus
Matta Csaba Ph.D. egyetemi adjunktus
Penyige András Ph.D. egyetemi docens
Szabó Éva Ph.D. egyetemi adjunktus
Vargha Görgy Ph.D. (kandidátus) tudományos főmunkatárs
Zákány Róza Ph.D. egyetemi adjunktus