Értekezések előzetes vitája - 2015

Volkó Julianna doktori szigorlata
2015. dec. 15. 11:00, Immunológiai Intézet Diszkussziós terme (ÉTK 2.em, 2.fésű)
Elnök: Prof. Balázs Margit, az MTA doktora
Vizsgáztatók: Prof. Matkó János, az MTA doktora, Dr. Mádi András, PhD
 
Mocsár Gábor doktori szigorlata
2015. dec. 15. 12:00, Immunológiai Intézet Diszkussziós terme (ÉTK 2.em, 2.fésű)
Elnök: Prof. Balázs Margit, az MTA doktora
Vizsgáztatók: Prof. Matkó János, az MTA doktora, Dr. Balkay László, PhD
 
Szalóki Nikoletta: c-Fos transzkripciós faktor hetero- és homodimerizációjának kvantitatív vizsgálata élő sejtekben
2015. október 26. 14:30 DE ÁOK Immunológiai Intézet diszkussziós terme
Doktori program: Membránbiofizikai kérdések és vizsgálómódszerek
Témavezető: Dr. Vámosi György, PhD
A vitát vezeti: Prof. Csernoch László, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Dr. Balkay László, PhD, Dr. Demény Máté, PhD
 
Kovács Adrienn: Az endokannabinoid és kolinerg neuromodulációs mechanizmusok vizsgálata az egér nucleus pedunculopontinus neuronjain és asztrocitáin
2015. október 1. 10:00 DE ÁOK Élettani Intézet nagy szemináriumi terem
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető:
 Dr. Pál Balázs PhD
A vitát vezeti: Prof. Szöllősi János, az MTA doktora 
Hivatalos bírálók: Dr. Varga Zoltán PhD, Dr. Kisvárday Zoltán, az MTA doktora

Tóth Adrienn: A kalciumhomeosztázis regulációjában szerepet játszó fehérjék vizsgálata porc- és vázizomsejtekben
2015. június 24. 13:00, DE ÁOK Élettani Intézet nagy szemináriumi terem
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Prof. Csernoch László, az MTA doktora
A vitát vezeti: Prof. Dr. Szöllősi János, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Dr. Szentmiklósi József, MD, PhD, Dr. Krasznai Zoltán, PhD

Bodnár Dóra: A vázizom Ca2+-homeosztázisának módosulása egyes regulatórikus- és csatornafehérjék expressziójának megváltozása esetén
2015. március 17. 10:00, DE ÁOK Élettani Intézet nagy szemináriumi terem
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Szentesi Péter PhD
A vitát vezeti: Prof. Dr. Virág László, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Dr. Varga Zoltán, PhD, Dr. Sárközi Sándor, PhD

Kerekes Éva: Fehérje módosító enzimek Drosophila fajokban
2015. március 11. 14:00, DE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet és Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet közös könyvtár, ÉTK 3.009-3.010
Doktori program: Jelátviteli folyamatok sejt- és molekuláris biológiája
Témavezető: Prof. Dr. Dombrádi Viktor, az MTA doktora
A vitát vezeti: Prof. Dr. Csernoch László, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Dr. Penyige András, PhD, Dr. Mótyán János, PhD

Kistamás Kornél: A kardiális akciós potenciál időtartam beat-to-beat variabilitásának mechanizmusa
2015. február 23. 10:30, DE ÁOK Élettani Intézet, nagy szemináriumi terem
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Prof. Dr. Magyar János, az MTA doktora
A vitát vezeti: Prof. Dr. Szöllősi János, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Prof. Dr. Papp Zoltán, az MTA doktora, Dr. Pórszász Róbert, PhD