PhD védések - Aktuális

Gallium-68 radioizotóppal jelölt komplexek szintézise, vizsgálata és alkalmazásuk kisállat-PET leképezés során

Doktori program:  Élettan és neurobiológia

Témavezető: Prof. Galuska László
A vitát vezeti: Prof. Virág László, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Prof. Nagy Noémi, 
az MTA doktoraDr. Bánóczi Zoltán, PhD

2018. jan. 12-én 13:00 órakor a DE ÁOK Belgyógyászati Intézet “A” épület tantermében
védés adatai a doktori adatbázisban

Pethő Zoltán: The functional role of Ca2+-and voltage-gated potassium channels in activated human T cells and fibroblast-like synoviocytes

Doktori program:  Membránbiofizikai kérdések és vizsgálómódszerek

Témavezető: Dr. Varga Zoltán
A vitát vezeti: Prof. Erdődi Ferenc, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Prof. Dr. Albrecht Schwab, PhDDr. Bácsi Attila, az MTA doktora

2017. dec. 13-án 13:00 órakor a DE ÁOK Belgyógyászati Intézet “A” épület tantermében
védés adatai a doktori adatbázisban

Bordás Csilla: nucleus pedunculopontinus direkt neuronális és indirekt, asztrocitafüggő neuromodulációs mechanizmusainak vizsgálata

Doktori program:  Élettan és neurobiológia

Témavezető: Dr. Pál Balázs
A vitát vezeti: Prof. Szöllősi János, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Prof. Tóth Attila, az MTA doktora, Dr. Kalló Imre, PhD

2017. okt. 25-én 13:00 órakor a DE ÁOK Belgyógyászati Intézet “A” épület tantermében
védés adatai a doktori adatbázisban

Palicz Zoltán: A Penicillium chrysogenum által termelt antifungális fehérje (PAF) vizsgálata állatmodellben

Doktori program:  Élettan és neurobiológia

Témavezető: Dr. Szentesi Péter
A vitát vezeti: Prof. Papp Zoltán, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Dr. Galgóczi László, PhD, Dr. Máthéné Dr. Szigeti Zsuzsa, PhD

2017. okt. 2-án 13:00 órakor a DE ÁOK Belgyógyászati Intézet “A” épület tantermében
védés adatai a doktori adatbázisban

Gaál Zsuzsanna: Warburg effektusban szerepet játszó mikro-RNS-ek, valamint a HDAC4 és SIRT6 hiszton deacetiláz enzimek szerepe felnőttkori hematológiai malignus betegségek patogenezisében

Doktori program:  Élettan és neurobiológia

Témavezető: Dr. Csernoch László
A vitát vezeti: Prof. Virág László, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Dr. Szegedi István, PhDDr. Tóth Sára, PhD
2017. szept. 27-én 13:00 órakor a DE ÁOK Belgyógyászati Intézet “A” épület tantermében
védés adatai a doktori adatbázisban

Nagy Lilla NikolettaGlikogén foszforiláz inhibitorok újszerű metabolikus hatásai

Doktori program:  Jelátviteli folyamatok sejt- és molekuláris biológiája

Témavezető: Dr. Bay Péter
A vitát vezeti: Prof. Csernoch László, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Dr. Balla András, PhDDr. Fülöp Péter, PhD
2017. szept. 26-án 13:00 órakor a DE ÁOK Belgyógyászati Intézet “A” épület tantermében
védés adatai a doktori adatbázisban

Mocsár GáborIL-2 és -15 receptorok kölcsönhatásainak vizsgálata humán T limfóma sejteken

Doktori program:  Membránbiofizikai kérdések és vizsgálómódszerek
Témavezető: Dr. Vámosi György
A vitát vezeti: Prof. Csernoch László, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Prof. Jóna István, az MTA doktoraDr. Bugyi Beáta, PhD
2017. szept. 4-én 13:00 órakor a DE ÁOK Belgyógyászati Intézet “A” épület tantermében
védés adatai a doktori adatbázisban

Petrényi Katalin: A protein foszfatáz Z szerepe és regulációja Candida albicans-ban

Doktori program:  Jelátviteli folyamatok sejt- és molekuláris biológiája
Témavezető: Prof. Dombrádi Viktor
A vitát vezeti: Prof. Csernoch László, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Prof. Bíró Sándor, az MTA doktoraDr. Balla András, PhD
2017. júl. 3-án 13:00 órakor a DE ÁOK Belgyógyászati Intézet “A” épület tantermében
védés adatai a doktori adatbázisban

Sipos Adrienn: Investigation of novel functions of myosin phosphatase and smoothelin-like 1 protein

Doktori program:  Jelátviteli folyamatok sejt- és molekuláris biológiája
Témavezető: Dr. Lontay Beáta
A vitát vezeti: Prof. Csernoch László, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Dr. Apáti Ágota, PhDDr. Mádi András, PhD
2017. jún. 16-án 14:00 órakor a DE ÁOK Belgyógyászati Intézet “A” épület tantermében
védés adatai a doktori adatbázisban

Kerékgyártó Márta Zsuzsa: Új megközelítések N-glikánok analízisére kapilláris gélelektroforézissel

Doktori program:  Jelátviteli folyamatok sejt- és molekuláris biológiája
Témavezető: Prof. Guttman András
A vitát vezeti: Prof. Csernoch László, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Prof. Szökő Éva, az MTA doktora, Dr. Gáspár Attila, az MTA doktora
2017. máj. 2-án 14:00 órakor a DE ÁOK Belgyógyászati Intézet “A” épület tantermében
védés adatai a doktori adatbázisban

Péter Margit: A protein foszfatáz 1-TIMAP komplex új kölcsönható partnereinek azonosítása és jellemzése endotél sejtekben
Doktori program:  Jelátviteli folyamatok sejt- és molekuláris biológiája
Témavezető: Dr. Csortos Csilla
A vitát vezeti: Prof. Csernoch László, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Prof. Tóth Attila, az MTA doktora, Dr. Sipeki Szabolcs, PhD
2017. ápr. 10-én 13:00 órakor a DE ÁOK Belgyógyászati Intézet “A” épület tantermében
védés adatai a doktori adatbázisban

Lakatos Petra: PARP gátlószerek PARilációtól független hatásai az UVB és az UVA sugárzás által kiváltott sejthalál során
Doktori program:  Jelátviteli folyamatok sejt- és molekuláris biológiája
Témavezető: Prof. Virág László
A vitát vezeti: Prof. Szöllősi János, az MTA l. tagja
Hivatalos bírálók: Prof. Széll Márta, az MTA doktora, Dr. Emri Gabriella, PhD
2017. márc. 14-én 13:00 órakor a DE ÁOK Belgyógyászati Intézet “A” épület tantermében
védés adatai a doktori adatbázisban

Váczi Krisztina: A kalcium-függő klorid áram szerepe szívizomsejteken
Doktori program:  Élettan és neurobiológia
Témavezető: Prof. Magyar János
A vitát vezeti: Prof. Virág László, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Dr. Varga Zoltán, PhD, Dr. Zsembery Ákos, PhD
2016. nov. 25-én 13:00 órakor a DE ÁOK Belgyógyászati Intézet “A” épület tantermében
védés adatai a doktori adatbázisban

Dr. Balajthy András: A Kv1.3 ioncsatornák szterolok általi szabályozásának vizsgálata in vitro és ex vivo rendszerekben

Doktori program: Membránbiofizikai kérdések és vizsgálómódszerek

Témavezetők: Dr. Hajdu Péter

A vitát vezeti: Prof. Papp Zoltán, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Prof. Vásárhelyi Barna, az MTA doktora, Dr. Dienes Beatrix, PhD
2016. október 13-án 13:00 órakor a DE ÁOK Belgyógyászati Intézet “A” épület tantermében
védés adatai a doktori adatbázisban

Katkó Mónika: A nikkel hatásának vizsgálata a homocisztein metabolizmusra hemodializált vesebetegekben és in vitro perifériás mononukleáris sejtekben

Doktori program: Membránbiofizikai kérdések és vizsgálómódszerek

Témavezetők: Dr. Varga Zsuzsa, Prof. Paragh György

A vitát vezeti: Prof. Szöllősi János, az MTA l. tagja
Hivatalos bírálók: Prof. Wittmann István, az MTA doktora, Dr. Szűcs Sándor, PhD
2016. szeptember 20-án 13:00 órakor a DE ÁOK Belgyógyászati Intézet “A” épület tantermében
védés adatai a doktori adatbázisban

Krizsán Áron: Investigation of image quality optimization methods for Positron Emission Tomography in hybrid medical imaging

Doktori program: Membránbiofizikai kérdések és vizsgálómódszerek
Témavezető: Dr. Balkay László

A vitát vezeti: Prof. Csernoch László, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Prof. Martin Tornai, PhD, Dr. Légrády Dávid, PhD
Debreceni Egyetem ÁOK, Belgyógyászati Intézet „A” épület tanterme, 2016. április  26. 14:00 óra.
védés adatai a doktori adatbázisban

Oláh Attila: A kannabinoid szignalizáció szerepe a humán bőr egyes (kór)élettani folyamataiban

Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Prof. Bíró Tamás
A vitát vezeti: Prof. Szöllősi János, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Prof. Bata-Csörgő Zsuzsanna, az MTA doktora Dr. Tóth Attila, az MTA doktora
2016. február 29, 14 óra, DE ÁOK, Belgyógyászati Intézet „A” épület tantermében
védés adatai a doktori adatbázisban

Váradi Csaba: "Következő Generációs Analitikai Glikomika: Automatizálható Biomarker Kutatás" 

Doktori program: Jelátviteli folyamatok sejt- és molekuláris biológiája
Témavezető: Dr. Guttman András
A vitát vezeti: Prof. Szöllősi János, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Prof. Szökő Éva, az MTA doktora, Dr. Gáspár Attila, PhD
Debreceni Egyetem ÁOK, Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet tanterme, 2015. december 16., 13:00
 

Szalóki Nikoletta Margit: c-Fos transzkripciós faktor hetero- és homodimerizációjának kvantitatív vizsgálata élő HeLa sejtekben

Doktori program: Membránbiofizikai kérdések és vizsgálómódszerek
A vitát vezeti: Prof. Csernoch László, az MTA doktora

Témavezető: Dr. Vámosi György

Hivatalos bírálók: Prof. Garab Győző, az MTA doktora, Dr. Balkay László, PhD
Debreceni Egyetem ÁOK; Belgyógyászati Intézet „A” épület tanterme ;  2015. december 15., 13:30
 
Kovács Adrienn: Az endokannabinoid és kolinerg neuromodulációs mechanizmusok vizsgálata az egér nucleus pedunculopontinus neuronjain és asztrocitáin
Doktori program:  Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Pál Balázs Zoltán
A vitát vezeti: Prof. Papp Zoltán, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Dr. Kisvárday Zoltán, az MTA doktora, Dr. Kalló Imre, PhD
Debreceni Egyetem ÁOK; Belgyógyászati Intézet „A” épület tanterme ;  2015. november 30. 13 óra

Gergely Szabolcs: Antioxidáns és sejtvédő hatású vegyületek azonosítása nagy áteresztőképességű módszerrel és vizsgálatuk emlős sejtmodellekben

Doktori program: Jelátviteli folyamatok sejt- és molekuláris biológiája
Témavezető: Prof. Virág László
A vitát vezeti: Prof. Balla József, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Prof. Radák Zsolt, az MTA doktora, Dr. Szentandrássy Norbert, PhD
2015. november 5. 13:00 óra, DE ÁOK, Belgyógyászati Intézet „A” épület tantermében
védés adatai a doktori adatbázisban

Kerekes Éva: Fehérje módosító enzimek vizsgálata Drosophila fajokban

Doktori program: Jelátviteli folyamatok sejt- és molekuláris biológiája
Témavezető: Prof. Dombrádi Viktor
A vitát vezeti: Prof. Csernoch László, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Dr. Penyige András, PhD, Dr. Bodai László, PhD
2015. október 22. 13:00 óra, DE ÁOK, Belgyógyászati Intézet „A” épület tantermében
védés adatai a doktori adatbázisban

Tóth Adrienn: A kalciumhomeosztázis regulációjában szerepet játszó fehérjék vizsgálata porc- és vázizomsejtekben

Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Prof. Csernoch László
A vitát vezeti: Prof. Szöllősi János, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Dr. Krasznai Zoltán, PhD, Dr. Keller-Pintér Anikó, PhD
2015. október 20, 13 óra, DE ÁOK, Belgyógyászati Intézet „A” épület tantermében
védés adatai a doktori adatbázisban
 
Bodnár Dóra: A vázizom Ca2+-homeosztázisának módosulása egyes regulatórikus fehérjék expressziójának megváltozása eseténDoktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Szentesi Péter, PhD
A vitát vezeti: Prof. Dr. Virág László, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Dr. Varga Zoltán, PhD, Dr. Zsembery Ákos, PhD

védés adatai a doktori adatbázisban

 
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Szücs Géza
                        Dr Rusznák Zoltán
A vitát vezeti: Prof. Dr. Szöllősi János, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Prof. Dr. Széll Márta, az MTA doktora,  Dr. Zákány Róza, Ph.D.

Kistamás Kornél: A kardiális akciós potenciál időtartam beat-to-beat variabilitásának mechanizmusa
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Prof. Dr. Magyar János, az MTA doktora
A vitát vezeti: Prof. Dr. Szöllősi János, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Prof. Dr. Papp Zoltán, az MTA doktora, Dr. Baczkó István, PhD
védés adatai a doktori adatbázisban

Doktori program: Jelátviteli folyamatok sejt- és molekuláris biológiája
Témavezető: Dr. Erdődi Ferenc
A vitát vezeti: Prof. Dr. Csernoch László, az MTA doktora
Hivatalos bírálók: Dr. Apáti Ágota, Ph.D,  Dr. Dóczy-Bodnár Andrea, Ph.D.

Archívum