Doktori védések (2012)

Tóth Ágnes: A Kv1.3 K+ csatornák kapuzásának és expressziójának jellemzése T sejtekben
doktori program: Membránbiofizika
témavezető: Dr. Panyi György, Dr. Krasznai Zoltán

Kolozsvári Bernadett: A kalcineurin szerepe a miozin foszfatáz és az endotél barrier funkció szabályozásában
doktori program: Jelátviteli folyamatok sejt– és molekuláris biológiája
témavezető: Dr. Bakó Éva​

Oláh Tamás: A vázizom Ca2+-homeosztázisának módosulása egyes regulatórikus- és csatornafehérjék overexpressziója esetén
doktori program: Élettan és neurobiológia
témavezető: Dr. Csernoch László

Váradi Tímea Erzébet: Receptor-orientált daganatterápia vizsgálata ErbB fehérjéket kifejező humán tumorokban
doktori program: Membránbiofizika
témavezető: Dr. Nagy Péter

Szántó Magdolna: Role of Poly(ADP-ribose) Polymerase (PARP)-2 in Mitochondrial Metabolism and in Doxorubicin-induced Vascular Damage
doktori program: Jelátviteli folyamatok sejt– és molekuláris biológiája
témavezető: Dr. Bay Péter

Kosztka Lívia: A TASK-3-csatornák mitokondriális expressziójának, valamint a sejtek életképességében és proliferációjában betöltött szerepének vizsgálata melanoma malignum sejttenyészetben
doktori program: Élettan és neurobiológia
témavezető: Dr. Rusznák Zoltán

Docsa Tibor: Antihiperglikaemiás szerek tervezése és vizsgálata a glikogén foszforilázra ható inhibitorokkal
doktori program: Jelátviteli folyamatok sejt– és molekuláris biológiája
témavezető: Dr. Gergely Pál