PhD védések - Archívum - Doktori védések (2009)

Tóth István Balázs: A tranziens receptor potenciál vanilloid-1 (TRPV1) szerepe a humán szebociták és dendritikus sejtek biológiai folyamatainak szabályozásában
Program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Bíró Tamás

Papp Ferenc: A Kv1.2 és Kv1.3 K+ csatornák toxin-szelektivitásának molekuláris meghatározói
Doktori program: Membránbiofizikai kérdések és vizsgálómódszerek
Témavezető: Dr. Panyi György

Dr. Szabó Gergely: Területi és nemi inhomogenitás az emlős kamrai szívizomszövetben
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Bányász Tamás

Dr. Horváth Balázs: Káliumáramok szerepe kutya bal kamrai szívizomsejtek repolarizációjában
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Bányász Tamás

Marincsák Rita: A tranziens receptor potenciál vanilloid-1 (TRPV1) ioncsatorna jelentősége a sztomatológiai gyakorlatban
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Bíró Tamás

Matta Csaba: A kalciumhomeosztázis és a poli(ADP-riboz)ilációs folyamatok vizsgálata porcosodó mesenchymalis sejtkultúrákban
Doktori program: Jelátviteli folyamatok sejt- és molekuláris biológiája
Témavezető: Dr. Zákány Róza

Fodor János: A kalciumhomeosztázis szabályozásában szerepet játszó fehérjékvizsgálata mesenchymalis eredetű, differenciálódó sejtmodellekben
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Csernoch László

Almássy János: A vázizomgyengeség és a rianodin receptor kapcsolata krónikus szívelégtelenségben
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Jóna István