Doktori védések (2008)

Kiss Andrea: Protein foszfatáz-1 szabályozása a regulátor alegység foszforilációjával és katalitikus alegységhez kötődő inhibitorokkal
Doktori program: Molekuláris és sejtbiológia
Témavezető: Dr. Erdődi Ferenc

Hegedűs Csaba: A poli-ADP-riboziláció szerepe a DNS károsodás által kiváltott sejthalálban és a bőr gyulladásos folyamataiban
Doktori program: Molekuláris és sejtbiológia
Témavezető: Dr. Virág László

Kakuk Annamária: A foszfatidilinozitol 4-kináz PI4K230 izoformájának sejtmagi / nukleoláris lokalizációja és transzport mechanizmusa
Doktori program: Molekuláris és sejtbiológia
Témavezető: Dr. Vereb György

Lukács Balázs: Vázizom típusú SR kalcium csatorna (RyR1) vizsgálata
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Jóna István

Bakondi Gábor: Feszültségvezérelt K+-csatornaalegységek expressziós mintázata a ganglion spiraleban és nucleus cochlearisban
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Rusznák Zoltán

Székely Andrea: Feszültségfüggő ioncsatornák elektrofiziológiai vizsgálata
Doktori program: Membránbiofizikai vizsgálómódszerek
Témavezető: Dr. Krasznai Zoltán, Dr. Panyi György

Pályi-Krekk Zsuzsanna: A CD44 szerepe trastuzumab rezisztens emlőtumorban
Doktori program: Membránbiofizikai vizsgálómódszerek
Témavezető: Dr. Nagy Péter, Dr. Szöllősi János

Telek Andrea: Jelátviteli mechanizmusok szerepe a bőr biológiai folyamatainak szabályozásában
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Bíró Tamás, Dr. Csernoch László

Barok Márk: Az antitestfüggő sejtközvetített citotoxicitás (ADCC) szerepe a trastuzumab hatásmechanizmusában
Doktori program: Membránbiofizikai vizsgálómódszerek
Témavezető: Dr. Szöllősi János