PhD védések - Archívum - Doktori védések (2007)

Szíjgyártó Zsolt: A kalcineurin szerepe az in vitro porcdifferenciáció szabályozásában és a humán mononukleáris sejtek jelátviteli folyamataiban
Doktori program: Molekuláris és sejtbiológia: sejtek jelátviteli folyamatának tanulmányozása
Témavezető: Dr. Gergely Pál

Griger Zoltán: A protein kináz C izoenzimek szerepe szisztémás lupus erythematosusban és a MonoMac-6 sejtek folyamatainak szabályozásában
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Bíró Tamás, Dr. Kovács László

Fejesné Tóth Eszter: Szerkezetmeghatározási módszerek alkalmazása cianobakteriális toxinok és szintetizált biológiailag aktív vegyületek körében
Doktori program: Molekuláris és sejtbiológia: sejtek jelátviteli folyamatának tanulmányozása
Témavezető: Dr. Borbély György

Somodi Sándor: A Kv1.3 csatornák inaktivációjának és farmakológiai tulajdonságainak vizsgálata
Doktori program: Membránbiofizikai vizsgálómódszerek
Témavezető: Dr. Panyi György, Dr. Varga Zoltán

Pocsai Krisztina: Immuncitokémiai, immunhisztokémiai és morfológiai vizsgálatok alkalmazásával kapott eredmények és azok alkalmazhatósága különböző K+-csatorna-alegységek megoszlásának és potenciális jelentőségének tanulmányozására
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Rusznák Zoltán

Deli Tamás: Purinerg jelátvitel a sejtek differenciálódásában és malignus transzformációjában: a P2X7 receptor kitüntetett szerepe
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Csernoch László

Székvölgyi Lóránt: Egyszál folytonossághiányok szerepe a kromatin hurkok kialakításában és patológiás génátrendeződésekben
Doktori program: Membránbiofizikai vizsgálómódszerek
Témavezető: Dr. Szabó Gábor

Sperka Tamás: A marha leukémia vírus proteáz jellemzése és összehasonlítása más retrovirális proteázokkal
Doktori program: Sejt és molekuláris biológia: sejtek és szövetek molekuláris működésének tanulmányozása ép és kóros körülmények között
Témavezető: Dr. Tőzsér József

Sipka Sándor: Az immunrendszer egyes elemeinek változásai splenectomizált és lép-autotransplantált egerekben
Doktori program: Sejt és molekuláris biológia: sejtek és szövetek molekuláris működésének tanulmányozása ép és kóros körülmények között
Témavezető: Dr. Mikó Irén

Goran Ilija Petrovski: Clearance of Dying Autophagic Cells of Different Origin by Human Professional and non-Professional Phagocytes
Doktori program: Sejt és molekuláris biológia: sejtek és szövetek molekuláris működésének tanulmányozása ép és kóros körülmények között
Témavezető: Fésüs László