PhD védések - Archívum - Doktori védések (2005)

Bagdány Miklós: A humán T limfociták Kv1.3 csatornájának farmakológiai és sejtfelszíni topológiai vizsgálata
Doktori program: Membránbiofizikai vizsgálómódszerek
Témavezető: Dr. Gáspár Rezső, Dr. Panyi György

Bodó Enikő: A vanilloid receptor-1 (TRPV1) szerepe a humán szőrtüsző biológiai folyamatainak szabályozásában
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Bíró Tamás

Borbély Attila: Alternations in myocardial function and contractile proteins during human heart failure
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Papp Zoltán, Dr. Jolanda van der Velden

Halasi Gábor: A vestibularis rendszer centrális kapcsolatai és regenerációja
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Matesz Klára

Horváth Gábor: Áramlási citometriás FRET mérések optimalizálása és alkalmazása a majdnem teljes ErbB2 molekula modellezésében
Doktori program: Membránbiofizikai vizsgálómódszerek
Témavezető: Dr. Szöllősi János, Dr. Vereb György

Lontay Beáta: A miozin foszfatáz lokalizációja és szabályozása nem-izom sejtekben
Doktori program: Molekuláris és sejtbiológia: sejtek jelátviteli folyamatának tanulmányozása
Témavezető: Dr. Erdődi Ferenc

Miklóssy Judit: Chronic inflammation and amyloidogenesis in Alzheimer's disease: the role of spirochetes
Doktori program: Élettan és neurobiológia (egyéni)

Pór Ágnes: Az intracelluláris Ca2+-koncentráció szabályozása patkány nucleus cochlearis neuronokban
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Rusznák Zoltán, Dr. Szűcs Géza

Sarang Zsolt: Study of apoptosis and phagocytosis in the absence of tissue tranglutaminase, role of extracellular matrix-related proteins in the growth and migration of oral keratinocytes
Doktori program: Sejt és molekuláris biológia: sejtek és szövetek molekuláris működésének tanulmányozása ép és kóros körülmények között
Témavezető: Dr. Szondy Zsuzsa, Dr. Roland Grafström

Szilágyi Szabolcs: Molecular determinants of myofibrillar contractile function in the heart
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Papp Zoltán, Dr. Guy Vassort

Tar Krisztina: A protein foszfatáz 2A (PP2A) szerepe tüdő artéria endothel sejtek citoszkeleton szerkezetének szabályozásában
Doktori program: Molekuláris és sejtbiológia: sejtek jelátviteli folyamatának tanulmányozása
Témavezető: Dr. Csortos Csilla

Tárkányi Ilona: Pharmacological regulation of telomerase, induction of telomerase dependent cell death using chimeric oligonucleotides or all-trans-retinoic-acid/arsenic-trioxide combination treatment
Doktori program: Sejt és molekuláris biológia: sejtek és szövetek molekuláris működésének tanulmányozása ép és kóros körülmények között
Témavezető: Dr. Aradi János, Dr. Evelyne Segal-Bendirdjian

Horváth András: Egy új, HIV replikációt gátló oligonukleotid szintézise, kémiai és biológiai jellemzése
Doktori program: Sejt és molekuláris biológia: sejtek és szövetek molekuláris működésének tanulmányozása ép és kóros körülmények között
Témavezető: Dr. Aradi János