PhD védések - Archívum - Doktori védések (2004)

Bácskai Tímea: A vestibularis magok kapcsolatainak vizsgálata békában és patkányban
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Matesz Klára

Bai Péter: Reaktív nitrogén intermedierek által indukált poli(ADP-ribóz) polimeráz és mátrix metalloproteináz aktiváció vizsgálata in vitro és in vivo
Doktori program: Molekuláris és sejtbiológia: sejtek jelátviteli folyamatának tanulmányozása
Témavezető: Dr. Virág László

Barta Judit: Humán myocardiális fehérjék u-Calpain-mediált proteolízisének in vitro elemzése
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Papp Zoltán

Benkő Szilvia: Molecular determinants of co-regulator binding and transcriptional activity of the retinoic acid receptor - retinoid X receptor heterodimer
Doktori program: Sejt és molekuláris biológia: sejtek és szövetek molekuláris működésének tanulmányozása ép és kóros körülmények között
Témavezető: Dr. Nagy László

Blaskó Bernadett: C. elegans protein diszulfid izomeráz transzglutamináz aktivitásának vizsgálata
Doktori program: Sejt és molekuláris biológia: sejtek és szövetek molekuláris működésének tanulmányozása ép és kóros körülmények között
Témavezető: Dr. Fésüs László

Bódi Annamária: A Ca2+-érzékenyítő levosimendan és a myocardium béta-adrenerg jelátviteli rendszere közötti interakciók
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Édes István, Dr. Papp Zoltán

Deák Eleonóra: A béta-laktamáz enzim szerepének és a béta-laktám antibiotikumok hatásának vizsgálata a Streptomyces griseus NRRL B-2682-es törzsben
Doktori program: Molekuláris és sejtbiológia: sejtek jelátviteli folyamatának tanulmányozása
Témavezető: Dr. Penyige András, Dr. Szabó István

Emri Miklós: Agyaktiválásos PET-vizsgálatok protokolljának optimalizálása
Doktori program: Membránbiofizikai vizsgálómódszerek
Témavezető: Dr. Márián Teréz

Fehér Anita: A humán immundeficiencia vírus és egér leukémia vírus proteináz működési sajátságainak in vitro tanulmányozása
Doktori program: Sejt és molekuláris biológia: sejtek és szövetek molekuláris működésének tanulmányozása ép és kóros körülmények között
Témavezető: Dr. Tőzsér József

Garai Ildikó: Kvantitatív radioizotópos keringésvizsgálatok
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Galuska László

Kádas János: Humán retrovírusok proteolitikus enzimeinek vizsgálata
Doktori program: Sejt és molekuláris biológia: sejtek és szövetek molekuláris működésének tanulmányozása ép és kóros körülmények között
Témavezető: Dr. Tőzsér József

Lázár József: A rekombináns vanilloid receptor (VR1) működésének és szabályozásának vizsgálata heterológ expressziós rendszerekben
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Bíró Tamás

Lengyel Zsolt: Pet investigation of radiation induced sequelae of the spinal cord
Doktori program: Membránbiofizikai vizsgálómódszerek
Témavezető: Dr. Trón Lajos

Ludányi Katalin: T sejt aktiváció és apoptózis: a döntés molekuláris háttere
Doktori program: Sejt és molekuláris biológia: sejtek és szövetek molekuláris működésének tanulmányozása ép és kóros körülmények között
Témavezető: Dr. Rajnavölgyi Éva, Dr. Szondy Zsuzsa

Nagy Henrietta: A P-glikoprotein konformáció-változásai antitestek kompetíciójának tükrében
Doktori program: Membránbiofizikai vizsgálómódszerek
Témavezető: Dr. Szabó Gábor

Németh Norbert: Haemorheologiai faktorok és a microcirculatio vizsgálata kísérletes végtagi ischaemia-reperfusiós modelleken
Doktori program: Sejt és molekuláris biológia: sejtek és szövetek molekuláris működésének tanulmányozása ép és kóros körülmények között
Témavezető: Dr. Mikó Irén

Németh Zoltán: Cellular mechanisms of the macrophage deactivating effect of adenosine (egyéni)

Novák László: In vivo agyi anyagcseretérkérképek összehasonlító vizsgálata idegsebészeti kórképekben
Doktori program: Membránbiofizikai vizsgálómódszerek
Témavezető: Dr. Trón Lajos

Oravecz Katalin: Hidroxil szabadgyökök neuroblasztóma sejtvonalak differenciálódásában betöltött indukáló szerepe
Doktori program: Molekuláris és sejtbiológia: sejtek jelátviteli folyamatának tanulmányozása
Témavezető: Dr. Zs-Nagy Imre

Pál Balázs: HCN- és TASK-csatornák molekuláris szerkezetének, megoszlásának és funkciójának vizsgálata a központi idegrendszerben
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Rusznák Zoltán

Papp Helga: A protein kináz C izoenzimek szerepe humán HaCaT keratinocyták sejtműködéseinek szabályozásában
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Bíró Tamás

Rubovszky Bálint: Ioncsatornák szerepe egyes sejtfunkciók aktivációjában
Doktori program: Membránbiofizikai vizsgálómódszerek
Témavezető: Dr. Krasznai Zoltán

Szakáll Szabolcs: Az FDG-PET-vizsgálatok szerepe a medulláris pajzsmirigyrák diagnosztikájában
Doktori program: Membránbiofizikai vizsgálómódszerek
Témavezető: Dr. Trón Lajos

Szántó Attila: Role of nuclear receptors in macrophage development and function
Doktori program: Sejt és molekuláris biológia: sejtek és szövetek molekuláris működésének tanulmányozása ép és kóros körülmények között
Témavezető: Dr. Nagy László

Szappanos Henrietta: Az intracelluláris kalciumhomeosztázis szabályozása vázizomsejteken
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Csernoch László