PhD védések - Archívum - Doktori védések (2003)

Bakondi Edina: Oxidatív stressz hatása a poli(ADP-ribóz) metabolizmusra és a kalcium homeosztázisra humán keratinocita és egér makrofág sejtvonalakban
Doktori program: Molekuláris és sejtbiológia: sejtek jelátviteli folyamatának tanulmányozása
Témavezető: Dr. Virág László

Czuriga István: Újabb klinikai eredmények béta-receptor blokkolókkal (hipertónia, szívelégtelenség, posztinfarktusos állapot)
Doktori program: Élettan és neurobiológia (egyéni)

Gönczi Mónika: Az intracelluláris kálciumhomeosztázis szabályozása humán immortalizált keratinocytákon
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Csernoch László

Hajdú Péter: K+ csatornák vizsgálata natív és expressziós rendszerekben
Doktori program: Membránbiofizikai vizsgálómódszerek
Témavezető: Dr. Gáspár Rezső, Dr. Panyi György

Kiss Enikő:Az integrinekhez kapcsolódó kináz szerepe a miozin foszfatáz szabályozásában
Doktori program: Molekuláris és sejtbiológia: sejtek jelátviteli folyamatának tanulmányozása
Témavezető: Dr. Erdődi Ferenc

Lehel Szabolcs: Fluor-18 jelzett adenozin-receptor ligandok szintézise
Doktori program: Membránbiofizikai vizsgálómódszerek
Témavezető: Dr. Trón Lajos

Mikó László: A szomatoszenzoros és motoros kiváltott válaszok jelentősége az intraoperativ elektrofiziologiai monitorozásban
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Csécsei György

Odeh, Francis: Projections of the ventrolateral periaqueductal gray matter to various areas of the brainstem in rats
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Antal Miklós

Szentandrássy Norbert: Timol hatásának vizsgálata szívizmon és vázizmon
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Magyar János

Szűcs Péter: Substance P és neurokinin-1 receptor interakció vizsgálata kombinált elektrofiziológiai és morfológiai módszerekkel, patkány hátsó gyöki ganglionban és gerincvelőben
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Antal Miklós

Tóth Csaba: Echocardiographiaval szerzett tapasztalatok és klinikai megfigyelések acut myocardialis infarctusban
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Édes István

Zahuczky Gábor: Retrovirális proteinázok és kaszpázok specificitásának vizsgálata molekuláris biológiai, enzimológiai és molekuláris modellezési módszerekkel
Doktori program: Sejt és molekuláris biológia: sejtek és szövetek molekuláris működésének tanulmányozása ép és kóros körülmények között
Témavezető: Dr. Tőzsér József