PhD védések - Archívum - Doktori védések (2002)

Birkó Zsuzsanna: Egy pleiotróp hatású autoregulátor molekuláris genetikai analízise Streptomyces griseusban
Doktori program: Sejt és molekuláris biológia: sejtek és szövetek molekuláris működésének tanulmányozása ép és kóros körülmények között
Témavezető: Dr. Bíró Sándor

Bodnár Andrea: Funkcionális fehérje-mikrodomének a T és B sejtek plazma-membránjában: szerepük az antigén-specifikus T sejt aktivációban és proliferációban
Doktori program: Membránbiofizikai vizsgálómódszerek
Témavezető: Dr. Damjanovich Sándor, Dr. Matkó János

Hermann András: A glutation, a nitrozoglutation és a cisztein neuromodulátor és neurotranszmitter szerepe a központi idegrendszerben
Témavezető: Dr. Varga Vince

Jeney Florence: A sejtdifferenciálódás és öregedés összefüggéseinek kisérletes vizsgálata in vitro sejtvonalakon
Doktori program: Molekuláris és sejtbiológia: sejtek jelátviteli folyamatának tanulmányozása
Témavezető: Dr. Zs-Nagy Imre

Dr. Klekner Álmos: A poliamin anyagcsere jelentősége agydaganatokban
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Csécsei György

Dr. Mogyorósy Gábor: A szívbeteg gyermekek ellátásának kritikus elemzése Hajdú-Bihar megyében
Doktori program: Élettan és neurobiológia
Témavezető: Dr. Édes István

Nagy Zoltán: A penicillium chrysogenum laktóz hasznosításának vizsgálata
Doktori program: Sejt és molekuláris biológia: sejtek és szövetek molekuláris működésének tanulmányozása ép és kóros körülmények között
Témavezető: Dr. Bíró Sándor

Nagy Zsuzsanna: The role of parallel signaling pathways in maintaining lymphoid cell survival
Doktori program: Sejt és molekuláris biológia: sejtek és szövetek molekuláris működésének tanulmányozása ép és kóros körülmények között
Témavezető: Dr. Aradi János, Dr. Robert A. Kirken

Sebestyén Zsolt: Az áramlási citometriás energia transzfer módszer továbbfejlesztése az autofluoreszcencia sejtenkénti korrekciójával: út a különböző CD45 izoformák T sejt jelátvitelben betöltött szerepének megismeréséhez
Doktori program: Membránbiofizikai vizsgálómódszerek
Témavezető: Dr. Szöllősi János