Értekezések előzetes vitája - Archívum - 2009

Erdélyi Katalin:  Role of poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) in the regulation of cell death and expression of inflammatory regulators (témavezető: Dr. Virág László)

Dátum: 2009. november 20. 16:00

Helyszín: DEOEC Orvosi Vegytani Intézet könyvtára (ÉTK 3.009-010)

A bizottság tagjai:

Dr. Csernoch László, az MTA doktora, elnök

Dr. Zákány Róza, PhD, opponens

Dr. Penyige András, PhD, opponens

 

Papp Ferenc:  A Kv1.2 és Kv1.3 K+ csatornák toxin-szelektivitásának molekuláris meghatározói (témavezető: Dr. Panyi György)

Dátum: 2009. október 15. 10:00

Helyszín: DEOEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet szemináriumi terme (ÉTK F.102)

A bizottság tagjai:

Dr. Virág László, az MTA doktora, elnök

Dr. Magyar János, PhD, opponens

Dr. Vámosi György, PhD, opponens

 

Tóth István Balázs: A tranziens receptor potenciál vanilloid-1 (TRPV1) szerepe a humán szebociták és dendritikus sejtek biológiai folyamatainak szabályozásában (témavezető: Dr. Bíró Tamás)

Dátum: 2009. szeptember 29. 8:15

Helyszín: DEOEC Élettani Intézet szemináriumi terme

A vitát vezeti:                Dr. Csernoch László, az MTA doktora

Bizottság tagjai:           Dr. Kovács László, MTA tagja, a DI vezetője

                                       Dr. Szűcs Géza, az orvostudomány doktora, opponens

                                       Dr. Pórszász Róbert, PhD, opponens

 

Sztretye Mónika: A kalciumfelszabadulás elemi eseményeinek szabályozása és módosulása normál és pathológiás körülmények között (témavezető: Dr. Szentesi Péter)

Dátum: 2009. június 24. 13:00

Helyszín: DEOEC Élettani Intézet szemináriumi terme

A vitát vezeti:                Dr. Csernoch László, az MTA doktora

Opponensek:                 Dr. Bíró Tamás, PhD

                                       Dr. Krasznai Zoltán, PhD

 

Dr. Szabó Gergely: Területi és nemi inhomogenitás az emlős kamrai szívizomszövetben(témavezető: Dr. Bányász Tamás)

Dátum: 2009. május 28. 13:00

Helyszín: DEOEC Élettani Intézet szemináriumi terme

A vitát vezeti:                Dr. Csernoch László, az MTA doktora

Opponensek:                 Dr. Varga Zoltan, PhD

                                       Dr. Jóna István, az orvostudomány doktora

 

Dr. Horváth Balázs: Káliumáramok szerepe kutya bal kamrai szívizomsejtek repolarizációjában (témavezető: Dr. Bányász Tamás)

Dátum: 2009. május 28. 13:45

Helyszín: DEOEC Élettani Intézet szemináriumi terme

A vitát vezeti:                Dr. Csernoch László, az MTA doktora

Opponensek:                 Dr. Panyi György, az MTA doktora

                                       Dr. Szentesi Péter, PhD

 

Marincsák Rita: A tranziens receptor potenciál vanilloid-1 (TRPV1) ioncsatorna jelentősége a sztomatológiai gyakorlatban (témavezető: Dr. Bíró Tamás)

Dátum: 2009. május 27. 8:15

Helyszín: DEOEC Élettani Intézet szemináriumi terme

A vitát vezeti:                Dr. Csernoch László, az MTA doktora

Opponensek:                 Dr. Matesz Klára, az MTA doktora

                                       Dr. Nánási Péter, az MTA doktora

 

Matta Csaba: A kalciumhomeosztázis és a poli(ADP-riboz)ilációs folyamatok vizsgálata porcosodó mezenchimális sejtkultúrákban (témavezető: Dr. Zákány Róza)

Dátum: 2009. április 9. 9 óra

Helyszín: DEOEC, Anatómiai Intézet Könyvtára

Bizottság elnöke:         Dr. Kovács László, MTA r. tagja

Tagok:                            Dr. Matesz Klára, az MTA doktora (Anatómiai Intézet)

                                 Dr. Rusznák Zoltán, PhD (Élettani Intézet)

 

Fodor János: A kalciumhomeosztázis szabályozásában szerepet játszó fehérjék vizsgálata mesenchymalis eredetű, differenciálódó sejtmodellekben (témavezető: Dr. Csernoch László)

Dátum: 2009. február 9. 8:15

Helyszín: DEOEC Élettani Intézet szemináriumi terme