Értekezések előzetes vitája - Archívum - 2010

Dobrosi Nóra: Az endocannabinoid rendszer szerepe a humán bőr eredetű sejtek biológiai folyamatainak szabályozásában (témavezető: Dr. Bíró Tamás)

Dátum: 2010. december 6. 8:15

Helyszín: DEOEC Élettani Intézet könyvtára

A bizottság elnöke:

Dr. Csernoch László, az MTA doktora

Kijelölt bírálók:

Dr. Matesz Klára, az MTA doktora

Dr. Szentandrássy Norbert, PhD

 

Juhász Tamás: Jelátviteli fehérjék expressziójának tranziens transzfekcióval történő módosítása és annak hatásai primer kondrogenikus sejtkultúrákban (témavezető: Dr. Zákány Róza)

Dátum: 2010. november 26. 9:30

Helyszín: DEOEC Biokémiai Intézet könyvtára (ÉTK 3.009-010)

A bizottság elnöke:

Dr. Csernoch László, az MTA doktora

Kijelölt bírálók:

Dr. Csortos Csilla, PhD

Dr. Balla András, PhD

 

Pap Pál: Kolinerg moduláció vizsgálata patkány nucleus cochlearis óriássejtjein és astrocytáin (témavezető: Dr. Szűcs Géza)

Dátum: 2010. október 11. 13 óra

Helyszín: DEOEC Élettani Intézet szemináriumi terme

A bizottság elnöke:

Dr. Csernoch László, az MTA doktora

Kijelölt bírálók:

Dr. Bányász Tamás, PhD

Dr. Tóth Attila, PhD

 

Kovács László: A kalpain és a protein kináz/foszfatáz rendszerek vizsgálata - Kölcsönhatás a posztszintetikus fehérje módosító rendszerek között (témavezető: Dr. Dombrádi Viktor)

Dátum: 2010. június 29. 14 óra

Helyszín: Orvosi Vegytani Intézet/Biokémiai Intézet könyvtára (ÉTK 3.009-010)

A bizottság elnöke:

Dr. Szöllősi János, az MTA doktora

Kijelölt bírálók:

Dr. Deák Péter, az MTA doktora

Dr. Bíró Sándor, PhD

 

Csóka Balázs: Az A2A adenozin receptor szerepe a szepszis regulációjában (témavezető: Dr. Haskó György)

Dátum: 2010. április 22. 14 óra

Helyszín: DE ÉTK Orvosi Vegytani Intézet/Biokémiai Intézet könyvtára

A bizottság tagjai:

Dr. Csernoch László, az MTA doktora, elnök

Dr. Bácsi Attila, PhD, opponens

Dr. Tóth Attila, PhD, opponens

 

Kis Sándor Attila:  Preklinikai vizsgálatokat szolgáló MiniPET kamera működési paramétereinek analízise Monte-Carlo szimulációs módszerrel (témavezető: Dr. Emri Miklós)

Dátum: 2010. március 24. 14 óra

Helyszín: DEOEC Tüdőklinika tanterme

A bizottság tagjai:

Dr. Szöllősi János, az MTA doktora, elnök

Dr. Berényi Ervin, PhD, opponens

Dr. Raics Péter, PhD, opponens