Értekezések előzetes vitája - 2012

Szentesiné Szirák Krisztina: A fehérje mono-ADP-riboziláció fiziológiai szerepének vizsgálata Streptomyces coelicolor-ban (témavezető: Dr. Penyige András)

Dátum: 2012. december 12. 14:00

Helyszín: DE ÉTK F.501

A bizottság elnöke:

Dr. Virág László, az MTA doktora

Kijelölt bírálók:

Dr. Gálné Miklós Ida, PhD

Dr. Szabó Judit, PhD

 

Kőszeghy Áron: Patkány nucleus cochlearis dorsalis szemcse- és Purkinje-szerű sejtjeinek vizsgálata képalkotó és elektrofiziológiai módszerek kombinált alkalmazásával (témavezető: Dr. Rusznák Zoltán)

Dátum: 2012. november 15. 14:20

Helyszín: DE OEC Élettani Intézet szemináriumi terme

A bizottság elnöke:

Dr. Virág László, az MTA doktora

Kijelölt bírálók:

Dr. Krasznai Zoltán, PhD

Dr. Holló Krisztina, PhD

Bizottsági tag:

Dr. Szentmiklósi József, PhD

 

Tóth Ágnes: A Kv1.3 K+ csatornák kapuzásának és expressziójának jellemzése T sejtekben (témavezető: Dr. Panyi György, Dr. Krasznai Zoltán)

Dátum: 2012. október 17. 10:00

Helyszín: DE OEC Biofizikai Intézet II. szemináriumi terme (ÉTK F.402)

A bizottság elnöke:

Dr. Csernoch László, az MTA doktora

Kijelölt bírálók:

Dr. Nánási Péter, MTA doktora

Dr. Lontay Beáta, PhD

 

Kolozsvári Bernadett: A kalcineurin szerepe a miozin foszfatáz és az endotél barrier funkció szabályozásában 

 (témavezető: Dr. Bakó Éva)

Dátum: 2012. október 11. 14:00

Helyszín: DE OEC Orvosi Vegytani Intézet könyvtára (ÉTK 3.009-010)

A bizottság elnöke:

Dr. Csernoch László, az MTA doktora

Kijelölt bírálók:

Dr. Cervenák László, PhD

Dr. Dóczy-Bodnár Andrea, PhD

 

Váradi Tímea: Receptor-orientált daganatterápia vizsgálata ErbB fehérjéket kifejező umán tumorokban (témavezető: Dr. Nagy Péter)

Dátum: 2012. május 21. 13:30

Helyszín: DE OEC Biofizikai Intézet szemináriumi terme (ÉTK F.102)

A bizottság elnöke:

Dr. Csernoch László, az MTA doktora

Kijelölt bírálók:

Dr. Dezső Balázs, PhD

Dr. Bárdos Helga, PhD

 

Szántó Magdolna: Role of poly(ADP-ribose) polymerase-2 in mitochondrial metabolism and in oxidative stress-related pathologies (témavezető: Dr. Bay Péter)

Dátum: 2012. április 17. 9:00

Helyszín: DE OEC Orvosi Vegytani Intézet könyvtára (ÉTK 3.009-010)

A bizottság elnöke:

Dr. Csernoch László, az MTA doktora

Kijelölt bírálók:

Dr. Boczán Judit, PhD

Dr. Szentandrássy Norbert, PhD