Értekezések előzetes vitája

Kókai Éva: "Patkány gerincvelői hátsó szarv felületes lamináiban található neuronok lokális kapcsolatrendszerének feltárása axon elágazódási mintázataik elemzésén keresztül"

 • 2024. jan. 9. 14:00 óra (DE ÁOK Élettani Intézet, 1. emelet könyvtár)
 • Témavezető: Dr. Szűcs Péter
 • A vitát vezeti: Prof. Csernoch László, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók:  Boczán Judit, PhD, Sántha Péter, PhD

Kiss János: "3D nyomtatott fantomok vizsgálata és alkalmazása az orvosi képalkotó diagnosztikában"

 • 2023. dec. 19. 13:00 óra (DE ÁOK Orvosi Képalkotó Intézet, Elischer Gyula Könyvtár)
 • Témavezető: Dr. Balkay László
 • A vitát vezeti: Prof. Panyi György, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók:  Cserháti Csaba, az MTA doktora, Szlávecz Ákos, PhD

Guti Eliza: "Daganatellenes sejtközvetített immunválaszt módosító vegyületek azonosítása nagy áteresztőképességű szűréssel"

 • 2023. okt. 24. 10:00 óra (Élettudományi Központ 3.009-010-es tanterme) 
 • Témavezető: Prof. Virág László
 • A vitát vezeti: Prof. Csernoch László, az MTA doktora 
 • Hivatalos bírálók: Lányi Árpád, PhD, Uray Iván Péter, PhD 

Ráduly Zsolt: A citoszkeletális Szeptin7 fehérje szerepének vizsgálata C2C12 sejtkultúrákon

 • 2023. október 20. 12:00 (Élettani Intézet, 3. em. Szemináriumi terem)
 • Témavezető: Dr. Szentandrássyné Dr. Gönczi Mónika
 • A vitát vezeti: Virág László, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók: Demény Máté Ágoston PhD, Kristóf Endre Károly PhD

Magyar Zsuzsanna Édua: A rianodin receptor molekuláris élettana és gyógyszertana

 • 2023. szeptember 8. 13:30 (Élettani Intézet, 3. em. Szemináriumi terem)
 • Témavezető: Dr. Almássy János
 • A vitát vezeti: Prof. Tóth Attila, MTA doktora 
 • Hivatalos bírálók: Dr. Lontay Beáta, PhD, Dr. Matta Csaba, PhD
   

Patai Zoltán: A foszfodiészteráz inhibitor drotaverin hatásának vizsgálata az intracelluláris Ca2+ újratöltődési mechanizmusra simaizom preparátumon

 • 2018. júl. 5. 14 óra (DE ÁOK Belgyógyászati Intézet “A” épület tanterme)
 • Doktori program: Jelátviteli folyamatok sejt- és molekuláris biológiája
 • Témavezető: Prof. Guttman András, az MTA doktora
 • A vitát vezeti: Prof. Csernoch László, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók: Dr. Mihály Johanna, PhD; Dr. Tábi Tamás, PhD

Bátori Róbert Károly: Protein phosphatases regulate the activity of nitric oxide synthase and the barrier function of endothelial cells 

 • 2018. március 26. 13 óra (ÉTK 3.009-010, Biokémiai és Molekuláris Biológiai és az Orvosi Vegytani Intézet közös könyvtára)
 • Doktori program: Jelátviteli folyamatok sejt- és molekuláris biológiája
 • Témavezető: Prof. Erdődi Ferenc, az MTA doktora
 • A vitát vezeti: Prof. Szöllősi János, akadémikus
 • Hivatalos bírálók: Prof. Balla József, az MTA doktora, Dr. Szentandrássy Norbert, PhD

Fodor Tamás: Az AMPK szerepe az emlőrák metabolikus szabályozásában és a bézs zsírsejtek differenciációjában

 • 2018. március 8. 10 óra (DE Élettudományi Központ, F402 szemináriumi terme)
 • Doktori program: Jelátviteli folyamatok sejt- és molekuláris biológiája
 • Témavezető: Prof. Bay Péter, az MTA doktora
 • A vitát vezeti: Prof. Szöllősi János, akadémikus
 • Hivatalos bírálók: Dr. Dóczi-Bodnár Andrea, PhD, Dr. Uray Iván Péter, PhD

Kovács Zsuzsanna: Myeloma multiplex gliko-biomarkerek azonosítása kapilláris elektroforézissel 

 • 2018. február 7. 16 óra (Molekuláris Medicina Kutatóközpont könyvtára, Elméleti tömb 3. emelet)
 • Doktori program: Jelátviteli folyamatok sejt- és molekuláris biológiája
 • Témavezető: Prof. Guttman András, az MTA doktora
 • A vitát vezeti: Prof. Csernoch László, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók: Dr. Csősz Éva, PhD, Prof. Mizsey Péter, az MTA tagja

Döncző Boglárka: Formalinnal fixált, paraffinba ágyazott szövetminták N-glikánjainak kapilláris elektroforetikus analízise 

 • 2018. jan. 18. 14 óra (Molekuláris Medicina Kutatóközpont könyvtára, Elméleti tömb 3. emelet)
 • Doktori program: Jelátviteli folyamatok sejt- és molekuláris biológiája
 • Témavezető: Prof. Guttman András, az MTA doktora
 • A vitát vezeti: Prof. Csernoch László, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók: Prof. Szökő Éva, az MTA doktora, Prof. Takács László, az MTA külső tagja

Kovács Tamás: A dipólpotenciál összefüggései az ErbB fehérjecsaláddal és a lipid tutajokkal

 • 2018. jan. 8. 14 óra (DE ÉTK F.402 szemináriumi terem)
 • Doktori program: Membránbiofizikai kérdések és vizsgálómódszerek
 • Témavezető: Prof. Nagy Péter, az MTA doktora
 • A vitát vezeti: Prof. Csernoch László, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók: Dr. Dienes Beatrix, PhD, Dr. Lányi Árpád, PhD

Pethő Zoltán: The functional role of Ca2+-and voltage-gated potassium channels in activated inflammatory cells

 • 2017. okt. 24. 10 óra (DE ÉTK F.102 szemináriumi terem)
 • Doktori program: Membránbiofizikai kérdések és vizsgálómódszerek
 • Témavezető: Dr. Varga Zoltán, PhD
 • A vitát vezeti: Prof. Csernoch László, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók: Dr. Almássy János, PhD, Dr. Bácsi Attila, PhD

Palicz Zoltán: A Penicillium chrysogenum által termelt antifungalis fehérje (PAF) vizsgálata állatmodellben

 • 2017. jún. 12. 11:00 óra (DE ÁOK Élettani Intézet, III. emelet nagy szemináriumi terem)
 • Doktori program: Élettan és neurobiológia
 • Témavezető: Dr. Szentesi Péter, PhD
 • A vitát vezeti: Prof. Papp Zoltán, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók: Dr. Máthéné Szigeti Zsuzsa, PhD, Dr. Szabó Judit, PhD

Gaál Zsuzsanna: Warburg effektusban szerepet játszó mikro-RNS-ek, valamint a HDAC4 és SIRT6 hiszton deacetiláz enzimek szerepe felnőttkori hematológiai malignus betegségek patogenezisében

 • 2017. jún. 12. 13:00 óra (DE ÁOK Élettani Intézet, 3. emelet nagy szemináriumi terem)
 • Doktori program: Jelátviteli folyamatok sejt- és molekuláris biológiája
 • Témavezető: Prof. Csernoch László, az MTA doktora
 • A vitát vezeti: Prof. Dr. Virág László, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók: Bay Péter, az MTA doktora, Szegedi István, PhD

Mocsár Gábor: IL-2 és -15 receptorok kölcsönhatásainak vizsgálata humán T limfóma sejteken

 • 2017. jún. 8. 13:00 ora (DE ÁOK Élettudományi Központ F.402)
 • Doktori program: Membránbiofizikai kérdések és vizsgálómódszerek
 • Témavezető: Dr. Vámosi György, PhD
 • A vitát vezeti:    Prof. Virág László, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók: Prof. Jóna István, az MTA doktora, Dr. Koncz Gábor, PhD

Nagy Lilla Nikoletta: Glikogén foszforiláz inhibitorok újszerű metabolikus hatásai

 • 2017. jún. 7. 12:00DE ÉTK 3.009-3.010, DE ÁOK OVI-BMBI közös könyvtára
 • Doktori program: Jelátviteli folyamatok sejt- és molekuláris biológiája
 • Témavezető: Prof. Bay Péter, az MTA doktora
 • A vitát vezeti: Prof. Bíró Tamás, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók: Dr. Dóczy-Bodnár Andrea, PhD; Dr. Fülöp Péter, PhD

Petrényi Katalin: Protein foszfatáz Z szerepe es regulációja Candida albicans-ban

 • 2017. ápr. 12. 14:00DE ÉTK 3.009-3.010, DE ÁOK OVI-BMBI közös könyvtára
 • Doktori program: Jelátviteli folyamatok sejt- és molekuláris biológiája
 • Témavezető: Prof. Dombrádi Viktor, az MTA doktora
 • A vitát vezeti: Prof. Csernoch László, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók: Prof. Bíró Sándor, az MTA doktora; Dr. Emri Tamás, PhD

Sipos Adrienn: A miozin foszfatáz és a smoothelin-szerű 1 fehérje funkcióinak vizsgálata

 • 2017. ápr. 12. 13:00DE ÉTK 3.009-3.010, DE ÁOK OVI-BMBI közös könyvtára
 • Doktori program: Jelátviteli folyamatok sejt- és molekuláris biológiája
 • Témavezető: Dr. Lontay Beáta, PhD
 • A vitát vezeti: Prof. Csernoch László, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók: Prof. Szabó Gábor, az MTA doktora; Dr. Mádi András, PhD

Máté Gábor: Gallium-68 radioizotóppal jelölt komplexek szintézise, vizsgálata és alkalmazásuk kisállat-PET leképezés során

 • 2017. már. 17. 12:30 DE KK, Orvosi Képalkotó Klinika –Nukleáris Medicina tanterme
 • Doktori program: Élettan és neurobiológia
 • Témavezető: Prof. Dr. Galuska László, az MTA doktora
 • A vitát vezeti: Prof. Dr. Virág László, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók: Prof. Dr. Nagy Noémi, az MTA doktora; Dr. Bánóczi Zoltán, PhD

Kerékgyártó Márta Zsuzsa: Kapilláris gélelektroforézis a bioanalitikában

 • 2016. nov. 28. 13:00 DE MMK III. emeleti könyvtára
 • Doktori program: Jelátviteli folyamatok sejt- és molekuláris biológiája
 • Témavezető: Prof. Guttman András, az MTA doktora
 • A vitát vezeti: Prof. Csernoch László, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók: Dr. Gáspár Attila, PhD; Dr. Hajba László, PhD

Dr. Váczi Krisztina: Kalcium-függő klorid áram szerepe szívizomsejteken

 • 2016. szept. 15. 14:00 DE ÁOK Élettani Intézet 3. emeleti szemináriumi terme
 • Doktori program: Élettan és neurobiológia
 • Témavezető: Prof. Magyar János, az MTA doktora
 • A vitát vezeti: Prof. Virág László, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók: Dr. Varga Zoltán, PhD; Dr. Pórszász Róbert, PhD

Dr. Balajthy András: A Kv1.3 ioncsatornák szterolok általi szabályozásának vizsgálata in vitro és ex vivo rendszerekben

 • 2016. szept. 6. 10:00 ÉTK F104 szemináriumi terem
 • Doktori program: Membránbiofizikai kérdések és vizsgálómódszerek
 • Témavezetők: Dr. Hajdu Péter PhD
 • A vitát vezeti: Prof. Csernoch László, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók: Dr. Dienes Beatrix, PhD; Dr. Gogolák Péter, PhD

Katkó Mónika: A nikkel hatása a homocisztein metabolizmusra: in vivo és in vitro eredmények

 • 2016. április 27. 13:30 DE ÁOK Belgyógyászati Intézet, A épület 1. emelet Könyvtár
 • Doktori program: Membránbiofizikai kérdések és vizsgálómódszerek
 • Témavezetők: Dr. Varga Zsuzsa†, PhD; Prof. Paragh György, az MTA doktora
 • A vitát vezeti: Prof. Szöllősi János, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók: Dr. Szabó Tamás, PhD; Dr. Szűcs Sándor, PhD

Krizsán Áron Krisztián: Investigation of image quality optimization methods for Positron Emission Tomography in hybrid medical imaging

 • 2016. február 22. 13:00 DE KK Nukleáris Medicina - Sugárterápia 2. számú tanterme
 • Doktori program: Membránbiofizikai kérdések és vizsgálómódszerek
 • Témavezető: Dr. Balkay László, PhD
 • A vitát vezeti: Prof. Csernoch László, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók: Dr. Cserháti Csaba, PhD, Dr. Vámosi György, PhD

Oláh Attila: A kannabinoid rendszer szerepe a bőr egyes (kór)élettani folyamataiban

 • 2016. január 20. 14:00 DE ÁOK Élettani Intézet nagy szemináriumi terme
 • Doktori program: Élettan és neurobiológia
 • Témavezető: Dr. Bíró Tamás, az MTA doktora
 • A vitát vezeti: Prof. Szöllősi János, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók: Dr. Emri Gabriella, PhD, Dr. Juhász Tamás, PhD

Volkó Julianna doktori szigorlata

 • 2015. dec. 15. 11:00, Immunológiai Intézet Diszkussziós terme (ÉTK 2.em, 2.fésű)
 • Elnök: Prof. Balázs Margit, az MTA doktora
 • Vizsgáztatók: Prof. Matkó János, az MTA doktora, Dr. Mádi András, PhD

Mocsár Gábor doktori szigorlata

 • 2015. dec. 15. 12:00, Immunológiai Intézet Diszkussziós terme (ÉTK 2.em, 2.fésű)
 • Elnök: Prof. Balázs Margit, az MTA doktora
 • Vizsgáztatók: Prof. Matkó János, az MTA doktora, Dr. Balkay László, PhD

Szalóki Nikoletta: c-Fos transzkripciós faktor hetero- és homodimerizációjának kvantitatív vizsgálata élő sejtekben

 • 2015. október 26. 14:30 DE ÁOK Immunológiai Intézet diszkussziós terme
 • Doktori program: Membránbiofizikai kérdések és vizsgálómódszerek
 • Témavezető: Dr. Vámosi György, PhD
 • A vitát vezeti: Prof. Csernoch László, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók: Dr. Balkay László, PhD, Dr. Demény Máté, PhD

Kovács Adrienn: Az endokannabinoid és kolinerg neuromodulációs mechanizmusok vizsgálata az egér nucleus pedunculopontinus neuronjain és asztrocitáin

 • 2015. október 1. 10:00 DE ÁOK Élettani Intézet nagy szemináriumi terem
 • Doktori program: Élettan és neurobiológia
 • Témavezető: Dr. Pál Balázs PhD
 • A vitát vezeti: Prof. Szöllősi János, az MTA doktora 
 • Hivatalos bírálók: Dr. Varga Zoltán PhD, Dr. Kisvárday Zoltán, az MTA doktora

Tóth Adrienn: A kalciumhomeosztázis regulációjában szerepet játszó fehérjék vizsgálata porc- és vázizomsejtekben

 • 2015. június 24. 13:00, DE ÁOK Élettani Intézet nagy szemináriumi terem
 • Doktori program: Élettan és neurobiológia
 • Témavezető: Prof. Csernoch László, az MTA doktora
 • A vitát vezeti: Prof. Dr. Szöllősi János, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók: Dr. Szentmiklósi József, MD, PhD, Dr. Krasznai Zoltán, PhD

Bodnár Dóra: A vázizom Ca2+-homeosztázisának módosulása egyes regulatórikus- és csatornafehérjék expressziójának megváltozása esetén

 • 2015. március 17. 10:00, DE ÁOK Élettani Intézet nagy szemináriumi terem
 • Doktori program: Élettan és neurobiológia
 • Témavezető: Dr. Szentesi Péter PhD
 • A vitát vezeti: Prof. Dr. Virág László, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók: Dr. Varga Zoltán, PhD, Dr. Sárközi Sándor, PhD

Kerekes Éva: Fehérje módosító enzimek Drosophila fajokban

 • 2015. március 11. 14:00, DE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet és Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet közös könyvtár, ÉTK 3.009-3.010
 • Doktori program: Jelátviteli folyamatok sejt- és molekuláris biológiája
 • Témavezető: Prof. Dr. Dombrádi Viktor, az MTA doktora
 • A vitát vezeti: Prof. Dr. Csernoch László, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók: Dr. Penyige András, PhD, Dr. Mótyán János, PhD

Kistamás Kornél: A kardiális akciós potenciál időtartam beat-to-beat variabilitásának mechanizmusa

 • 2015. február 23. 10:30, DE ÁOK Élettani Intézet, nagy szemináriumi terem
 • Doktori program: Élettan és neurobiológia
 • Témavezető: Prof. Dr. Magyar János, az MTA doktora
 • A vitát vezeti: Prof. Dr. Szöllősi János, az MTA doktora
 • Hivatalos bírálók: Prof. Dr. Papp Zoltán, az MTA doktora, Dr. Pórszász Róbert, PhD

Archívum

Legutóbbi frissítés: 2024. 01. 06. 19:46