Köszöntő

Üdvözöljük A Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola honlapján!

Doktori iskolánk célja a molekuláris medicina új korszakára jól felkészült szakemberek képzése. A MODI kutatási területe ingerlékeny és nem ingerlékeny sejtek jelátviteli folyamatainak tanulmányozása biofizikai, biokémiai és élettani szempontból. Projektjeink a biológiai jelfelismerés membránban zajló eseményeinek, valamint a primer jel sejtválaszt kiváltó jelátviteli folyamatainak integrált vizsgálatát célozzák meg. A MODI‐ban rendelkezésre álló biokémiai, molekuláris biológiai, elektrofiziológiai, biofizikai, képalkotó és spektroszkópiás eszköztár és szakértelem lehetővé teszi ezen problémakör komplex, multidiszciplináris megközelítését.

  • Tudományterület/tudományág: orvostudomány/elméleti orvostudományok
  • Kutatási terület: ingerlékeny és nem ingerlékeny sejtek jelátviteli folyamatainak vizsgálata biofizikai, biokémiai és élettani szempontból, orvosi képalkotás
  • Releváns mesterszakok: általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, biológus, fizikus, vegyész, molekuláris biológus, biotechnológus,...

A MODI története

  • Létesítés időpontja: 2002. II. 22.
  • Tényleges működés kezdete: 2001. VIII. 31.

Doktori Iskolánk jogelődje az „Elméleti Orvostudományok” doktori iskola volt. A doktori iskolák rendszerének átalakulása után 2007-től “Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola" néven működünk. Az átalakulás során iskolánk egyik doktori programja önálló iskolát hozott létre "Molekuláris Sejt– és Immunbiológia DI”, illetve más doktori iskolákba is léptek át oktatók. 2009-ben újabb DI (Idegtudományi DI) nyújtott be akkreditációs kérelmet, amelybe az „Élettani és neurobiológiai” programunk neurobiológiai részéhez tartozó oktatók csatlakoztak.

Dr. Csernoch László

egyetemi tanár, Doktori Iskola vezető

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 06. 11:28